Ejendommene

For at vi kan gøre en forskel skal ejendommene:

  • Have en attraktiv beliggenhed
  • Der skal være den fornødne tid til en grundig Due Dilligence, før vi erhverver ejendommen, (men vi arbejder gerne i døgndrift, hvis det er påkrævet)
  • Og der skal være mulighed for, at tilsikre en værditilvækst og optimering fra vor hånd